http://ubezpieczenia.finder.pl/sites/default/files/toppics/multiagencja_banner.png

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC
Obowiązkowe ubezpieczenie, które chroni od finansowych 
konsekwencji związanych z ewentualnymi szkodami swojego pojazdu podczas zdarzeń w ruchu drogowym.

Ubezpieczenie AC 
Dobrowolne ubezpieczenie samochodu chroniące
właściciela przed finansowymi konsekwencjami w razie 
uszkodzeń i zniszczeń samochodu.

Ubezpieczenie ASSISTANCE
Ubezpieczenie dobrowolne, które gwarantuje pomoc 
kierowcy i pasażerom w razie wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu na trasie.

Ubezpieczenie NNW 
Ubezpieczenie kierowcy oraz pasażerów w pojeździe 
od następstw nieszczęśliwych wypadków, które skutkują 
trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią.

zwiń

Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie mienia
Ubezpieczenie, które chroni przed finansowymi skutkami 
zniszczenia lub utraty majątku - pożaru mieszkania, kradzieży 
pojazdu itp. Pozwala również zabezpieczyć mienie na wypadek
szkód spowodowanych żywiołami lub wypadków 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Dobrowolne ubezpieczenie, które działa w przypadku,
gdy ubezpieczony wyrządzi innej osobie szkodę i jest zobowiązany do jej naprawienia. Posiadanie polisy OC powoduje, że świadczenie poszkodowanemu wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie sprawcy szkody.

Ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe
Ubezpieczenie obejmuje ryzyko wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej. Osoba objęta ubezpieczeniem -
w zależności od rodzaju ubezpieczenia - ma prawo do jednorazowego lub regularnego świadczenia.

zwiń

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie dotyczy sytuacji, gdy ubezpieczonyuległ 
nieszczęśliwemu wypadkowi, w skutek czego doznał

trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł.

Ubezpieczenie bagażu podręcznego
Pozwala zabezpieczyć Twój bagaż w postaci walizki, nesesera,
torby wraz z ich zawartością (odzież i rzeczy osobiste),
namiotu, śpiwora, karimaty czy materaca.

Ubezpieczenie kosztów leczenia
Ubezpieczenie zapewnia natychmiastowe zorganizowanie
profesjonalnej pomocy oraz pokrycie wydatków związanych
z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem
za granicą.

Ubezpieczenie ASSISTANCE 
Ubezpieczenie, które pokryje wydatki w sytuacji, gdy 
ubezpieczony zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi.

zwiń

Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenie Zdrowotne
Ubezpieczenie zapewniaja komfortową i wyspecjalizowaną opiekę zdrowotną bez konieczności długiego okresu oczekiwania na wizytę u lekarza.

Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie dotyczy sytuacji, gdy ubezpieczony uległ 
nieszczęśliwemu wypadkowi, w skutek czego doznał
trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł.

 

Chcesz wiedzieć więcej?
Umów się na spotkanie z naszym agentem bądź zostaw nam swoje dane za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie.

zwiń